previous arrow
next arrow
Slider

ผลงานเด่นประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 เม.ย. 2564 นายประทีป เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.9 นำคณะ เจ้าหน้าที่โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านหญ้าคา จังหวัดอุบลราชธานี และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนให้เเก่กลุ่มอาชีพในโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กลุ่มอาชีพปลูกกาแฟ ภูหญ้าคากาแฟ บ้านหญ้าคา หมู่10 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี” โดยมีนายเพรียวพันธ์ จันสุพรม ผู้ใหญ่บ้านและประธานกลุ่มอาชีพ เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมจิตอาสา

ระบบสารสนเทศ องค์กร

บริการสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน