previous arrow
next arrow
Slider

ผลงานเด่นประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-11.20 น. นายสุมิตร ช้อยเพ็ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และนางสาวศุทรา สุนันทกรญ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ครั้งที่ 1/2564 โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ อาคารศูนย์ปฎิบัติการ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 โดยมีนายฉลาด ชาญฤทธิเสน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธาน ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร เอช เอ สเลด กรมอุทยานแห่งชาติฯกรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 10 มีนาคม2564 เวลา 13.30-16.00 น. น.ส.นิติมา แพทสูงเนิน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ กรม อส.ครั้งที่ 2/64 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นำโดยนายประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference ) จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรม กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานที่ประชุม
วันพุธที่ 10 มีนาคม2564 เวลา 13.30-15.30 น. นายประทีป เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 13 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference ) ณ ห้องประชุม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9 (อุบลราชธานี) โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นประธาน

กิจกรรมจิตอาสา

ระบบสารสนเทศ องค์กร

บริการสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน