previous arrow
next arrow
Slider

ผลงานเด่นประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-17.45 น. น.ส.ศุทรา สุนันทกรญ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม คกก.พิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการที่ขออนุมัติเงินรายได้ฯ จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 25,374,402 บาท
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-17.00 น. น.ส.ศุทรา สุนันทกรญ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายศุภชัย ศิริดล จนท.ประจำโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (คณะกรรมการบริหาร สสอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 โดยมีนายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เป็นประธานที่ประชุมแทน ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
Loading...

กิจกรรมจิตอาสา

ระบบสารสนเทศ องค์กร

บริการสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน