โดยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ มีพสกนิกรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จจำนวนมาก ซึ่งนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง  Schoutenia glomerata King ssp.peregrina Rockm.
เป็นพรรณไม้ไทยอันทรงคุณค่า เป็นต้นไม้ประจำพระองค์ 

     ทั้งนี้ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ในจังหวัดอุบลราชธานีแจกจ่ายกล้าไม้
ให้ประชาชนทั่วไปที่มาเฝ้ารับเสด็จ ซึ่งเป็นกล้าไม้ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้แก่ โครงการพระราชดำริ หน่วยจัดการต้นน้ำ
และส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ สัก พะยูง มะค่าแต้ มะดัน
มะแซว ไผ่ซางนวล ประดู่ เม็ก และตะเคียนทอง ความสูง 40 – 50 ซม. จำนวน 2,100 กล้า

    นายธนกฤษ ปองไป หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านด่าน
จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบกล้าไม้รวงผึ้ง ความสูง 180 เซนติเมตร จำนวนรวม 3 ต้น ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี