วันที่ 5 เม.ย. 2564 นายประทีป เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สบอ.9 ร่วมกับ น.ส.วันเพ็ญ จันทโชติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร มอบเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ “กลุ่มอาชีพท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และปลูกผักหวานป่า บ้านนาสีนวน ม.1 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร” ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มอาชีพร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ซึ่งจะได้ดำเนินการรับสมัครในโอกาสต่อไป