กลุ่มเป้าหมาย

             หมู่บ้านในท้องถิ่นอำเภอต่างๆ รอบโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม แขวงสะหวันนะเขต บ้านโพนสิม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว