รายงานการรับเสด็จ

รายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

                         วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 17.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ อุโบสถ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ มีพสกนิกรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมาก

รายงานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                    วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษและ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ รร.ตชด .บ้านปากลา อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี